KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

UAB "ALVARSAS" - tai statybos bendrovė, kurios veikla apima naują statybą, rekonstrukciją, remontą, renovaciją, atstatymą, nekilnojamų kultūros vertybių konservavimą ir restauravimą. Vystydama savo verslą bendrovė nuolat rūpinasi, kad darbų kokybė tenkintų užsakovų reikalavimus, supranta ir analizuoja aplinkai daromą poveikį ir plėtoja veiklą taip, kad išlaikyti švarią aplinką, išsaugoti kraštovaizdžio įvairovę.

UAB „ALVARSAS“, siekdama savo ir krašto darnios plėtros, įsipareigoja:

Mūsų bendrovė yra atvira visuomenei ir ši politika yra prieinama visoms suinteresuotoms šalims.

Direktorius Vytautas Adaškevičius